Realizacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

usługi z zakresu

Bochenka – Ogród sensoryczny przy ul. Bochenka i Łużyckiej.
Spadochroniarzy – Zagospodarowanie części działki przy Centrum Autyzmu w Krakowie wraz z utworzeniem ogrodu sensorycznego dla Zarządu Zieleni Miejskiej.
Matysiaki – Ogród sensoryczny zrealizowany w ramach projektu AGE: Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie. Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"
Wawer(Żagańska) – Realizacja projektu zagospodarowania zielenią wysoką i niską wraz z  elementami małej architektury w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Wola – Aranżacja oraz pielęgnacja zieleni na terenie wspólnoty mieszkaniowej „Centrum Wola"  w Warszawie.
Dla Kombatantów –  Ogród sensoryczny zrealizowany w ramach projektu AGE: Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się  w Warszawie.