About This Project

Wawer(Żagańska) – Realizacja projektu zagospodarowania zielenią wysoką i niską wraz z  elementami małej architektury w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.