About This Project

Dla Kombatantów –  Ogród sensoryczny zrealizowany w ramach projektu AGE: Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się  w Warszawie.