Regulamin i polityka prywatności

Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i korzystania z Serwisu internetowego floraj.pl dalej zwanego Serwisem oraz określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Właścicielem Serwisu jest FLORAJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, 03-931 Warszawa ul. Poselska 27, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455701, NIP 113-286-41-17

3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna z chwilą opublikowania w Serwisie nowej wersji Regulaminu.

4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

5. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego elementów są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały są udostępniane w Serwisie na podstawie współpracy z Właścicielem i podlegają ochronie zgodnie z polskim prawem, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. Kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie jakichkolwiek elementów Serwisu w celach komercyjnych jest niedozwolone.

7. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników do udostępnionych w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć oraz innych elementów. Ww. odnośniki nie mogą być jednak zamieszczane na stronach naruszających prawo, chronione prawem dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

8. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby zawartość Serwisu zawierała tylko prawdziwe informacje jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność z prawdą. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania przez Użytkowników jakichkolwiek informacji i elementów zawartych w Serwisie oraz ich następstwa.

9. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jednak nie odpowiada za działanie urządzeń niezależnych od Serwisu, systemów teleinformatycznych oraz za skutki działania siły wyższej lub zdarzeń losowych.

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Właściciel Serwisu. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Właściciela Serwisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Właściciela Serwisu usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Właściciela.

2. Właściciel Serwisu zapewnia każdemu Użytkownikowi dostęp jego danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia lub utraty, przed zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych oraz zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.

5. Użytkownicy mają możliwość otrzymywania od Właściciela Serwisu informacji handlowych w formie mailingu jeśli wyrażą zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, kontaktując się z Właścicielem Serwisu poprzez adres poczty elektronicznej podany w stopce newslettera.

6. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Właściciel Serwisu zapewnia, że przechowują one minimalny zestaw informacji umożliwiający prawidłowe działanie usług oraz że zachowanie Użytkownika nie jest śledzone. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Porady

W marcu, jeśli pozwala na to temperatura można rozpocząć sadzenie w ogrodzie iglaków. więcej »

Godziny otwarcia:
poniedziałek – sobota 9:00-17:00
niedziela - nieczynne

Ta strona używa cookies w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi Użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w ustawieniach przeglądarki. Zapoznaj się z regulaminem serwisu i polityką prywatności Zamknij